EN     
Управители
Любомир Атанасов
телефон:
(+359 2) 974-4467; +359888 216 517
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Благой Ленков
e-mail:
blenkov@indexbg.bg  
адрес:
1784 София,  
  Младост 1, бл. 54  
Дирекция "Търговска"
Директор:
Томи Георгиев
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359 886 684 618
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Дирекция "Приложни Програмни Системи"
Директор:
Кирил Каменов
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359889 629 076 
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Отдел "Проектиране"
Началник отдел:
Бойко Димитров
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359888 706 813
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Отдел "Програмиране"
pp
Зам. директор:
Красимир Гуцев
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359884 941 840
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Отдел "Системно администриране"
pp
Началник отдел:
Николай Николов
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359888 246 603
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54

Дирекция "Внедряване на информацонни технологии"
 
Директор:
Ивайло Григоров
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359889 629 077
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Дирекция "Сервизен Център" 
Директор:
инж. Николай Точиларов
телефон:
(+359 2) 974-3898; +359887 266 549
дежурен инженер:
0889 227 366 - в извън работно време
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Административно - стопански дейности
Отговорник:
Момчил Котрулев
телефон:
(+359 2) 974-3898
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Реклама
Отговорник:
Мая Танева
телефон:
(+359 2) 974-3898
fax:
(+359 2) 974 3681
e-mail:
адрес:
1784 София,
  Младост 1, бл. 54
Top of page Print version Contact