EN     

Ако желаете да кандидатствате за работа в "Индекс-България" - изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на електронна поща: jobs@indexbg.bg. Моля, в полето "Относно" отбележете - Job. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

                                                                                Изтегли примерна форма за автобиография.„Индекс-България” ООД е българска компания, с дългогодишен опит в разработването, внедряването и поддържането на приложни информационни системи. От „Индекс-България” ООД са разработени и успешно се експлоатират редица големи интегрирани системи с национално значение. Сред тези системи са: Интегрирана система на Народното събрание на Република България, Национална система „Български документи за самоличност” (работила в периода 1999 – март 2010 година), Национална информационна система „Бюра съдимост”, Национална информационна система „КАТ” (една от подсистемите), Информационни системи „Статистически класификации” и „Планиране и проектиране на статистически изследвания”, Национална информационна система за НВМС, Административна деловодно-архивна система и Интранет партал на Сметната палата, Специализирана програмна връзка на Националната визова информационна система с Централната визова система на Европейския съюз, Система за достъп и справки на МВР в централните бази данни на Интерпол и други. Сред разработените и широко използвани приложни програмни продукти на „Индекс-България” са: „е-Документооборот”, „ Класифицирана информация”, „Персонална и индустриална сигурност”, „Медия”, „Библиотека” и други.

 

Допълнителна информация, свързана с „ Индекс-България” ООД можете да получите в раздела "За нас".
Във връзка с изпълнение на наши проекти, търсим да назначим:
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE SPECIALIST
JAVA DEVELOPERTop of page Print version Contact