EN     

Общ брой: 14  |  Страници:  [1]  [2

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление
прочетете повече...


• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“
прочетете повече...


• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО
прочетете повече...


• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

прочетете повече...


• В Комисия за финансов надзор е внедрена система за деловодна дейност и електронен документооборот
прочетете повече...


• След обществена поръчка, на 01.10.2018 г.започна изпълнението на договор с Администрацията на Министерски съвет
прочетете повече...


• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“
От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.
прочетете повече...


• Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране
С доставяната от „Индекс-България“ техника - Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се криптира информацията съгласно изискванията на GDPR
прочетете повече...


• Dell Technologies Forum 2018 Sofia
Dell проведе за 2-ра поредна година Dell Technologies Forum 2018 в София
прочетете повече...


• 13 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC
Към края на годината „Индекс-България“ отбеляза увеличение на оборота към основния доставчик на хардуер Dell EMC спрямо същия период на миналата година с 13,50 процента.
прочетете повече...


 
Top of page Print version Contact