EN     
Архивни Новини


През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи нова версия на своята информационна система „Персонална и индустриална сигурност“.

През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи нови уеб-базирани версии на своите информационни системи: „Класифицирана информация“ и „Медия“.

Индекс България ООД вече е с най-високо ниво на партньорство - Dell Technologies Titanium Partner

През ноември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Национална агенция за приходите

През декември 2019 г. Индекс-България ООД  приключи изпълнението на договор с с предмет: „Развитие и поддръжка на информационна система "Вътрешни регламенти“
През декември 2019 г. Индекс-България ООД  приключи изпълнението на договор с възложител Агенция за ядрено регулиране
През декември 2019 г. Индекс-България ООД  приключи изпълнението на договор с възложител Държавна агенция „Електронно управление“
Индекс България ООД с награда "DELL EMC SERVICES PARTNER OF THE YEAR"
През септември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Администрация на Министерски съвет

След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“

Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране

Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“

Dell Technologies Forum 2018 Sofia

Индекс България ООД с награда "DELL EMC SERVICES PARTNER OF THE YEAR"

Успешно изпълнени три договора с Прокуратурата на Република България

След обществена поръчка, на 01.10.2018 г.започна изпълнението на договор с Администрацията на Министерски съвет

Индекс България е спонсор на Dell Technologies Форум в София, които ще се проведе на 25 Октомври 2019 г. в София Tech Park.

24 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC

Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление

В Комисия за финансов надзор е внедрена система за деловодна дейност и електронен документооборот

Индекс България ООД е Platinum Partner на Dell EMC за втора поредна година

След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „ Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО

Индекс България ООД с награда "Dell EMC Special Recognition Award"

Договор за безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване производствения капацитет на „ Индекс-България” ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“

Проект „Подобряване на производствения капацитет на „Индекс–България“ ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“  

Изпълнение на договор в Министерство на външните работи за поддръжка и осъвременяване на техническото осигуряване и инфраструктурата на Националната визова информационна система

Сключен договор с Народното събрание на Република България за поддръжка на експлоатираната уеб базирана Интегрирана информационна система

Приключване на договор с Ръководство на въздушното движение
 

Приемане на разработения модел на уеб-базиран имунизационен регистър реализиран за Националния център по заразни и паразитни болести


 
Top of page Print version Contact