EN     

Като оторизиран сервизен партньор на Dell Comp. Corporation за територията на България и оторизиран сервиз на преносими персонални компютри Samsung, Индекс - България ООД извършва регулярно обучение на сервизния си персонал за инсталация, сервиз и поддръжка на цялата гама технически средства произвеждани от Dell. Поддържа се наличност от необходимите резервни части и оборотни машини към момента на обща стойност над 115 000 USD, за постигане на оптимално време за отстраняване на повреди на територията на цялата страна. В тази стойност са включени оборотни машини и части произведени през последните 12 месеца.

Всички сервизни бази разполагат с необходимите диагностични и обслужващи инструменти, апарати, транспортно и комуникационно (включително и мобилни телефони) оборудване. Обслужването се извършва от висококвалифицирани специалисти, обучени и сертифицирани според стандартите на Dell computer Corporation.

Индекс България предлага консултантски услуги по времето на гаранционния и извънгаранционния период за наличния хардуер и софтуер, информация по надстройване на системите, както и друга информация, полезна при конфигурирането и допълнителната настройка на оборудването и софтуера.

Сервизното обслужване се извършва от повече от 35 висококвалифицирани инженери, притежаващи над 300 сертификати за цялата продуктова гама на DELL. Сервизът разполага със собствен склад за резервни части, оборотни технически средства и необходимата измервателна техника.

Индекс България разполага със сертифицирани сервизни специалисти за Мicrosoft, Cisco, Lucent, AMP, HP Networking и др.

Top of page Print version Contact