EN      


Основни направления на дейност на „Индекс-България” ООД:

  • Системна интеграция, доставка, инсталиране и сервизно обслужване на компютърно оборудване от водещи световни производители.
  • Разработване и внедряване на информационни технологии и системи.
  • Сервиз и поддръжка на системи
  • Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи.
     “Индекс-България” ООД е партньор на водещи световни производители.:
Top of page Print version Contact