EN      


Основни направления на дейност на „Индекс-България” ООД:

 • Разработване и внедряване на информационни технологии и системи.
 • Системна интеграция, доставка, инсталиране и сервизно поддържане на технически и базови програмни средства. Консултантски услуги.
 • Сервизно и системно обслужване.
     “Индекс-България” ООД е партньор на водещи световни производители.:
 • DELL Technologies Titanium Partner, DELL Architecture Partner, DELL Solution Partner, DELL Authorized Service Provider(DASP), DELL Gold Premier Enterprise Support Services;
 • Oracle Partner;
 • VMWare – Partner Connect-Partner;
 • MICROSOFT Partner;
 • IBM Silver Business Partner;
 • Fujitsu Partner – Quality Imaging Reseller;
 • Xerox - Authorized Dealer;
 • Veeam - Silver Value-Added Reseller; Cloud & Service Provider;
 • Lexmark - Reseller;
 • Sonic Wall - Registered Partner;
 • Gravic - Authorized Distributor;
 • Trend Micro - Bronze Partner;

Новини

• През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“

• През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“,

• През 2020 - 2022 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2022“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

• След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда - грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

• „По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

• Новата уеб базирана информационна система „Класифицирана информация“ вече е внедрена в над 50 различни потребители.

Top of page Print version Contact