EN      


Основни направления на дейност на „Индекс-България” ООД:

 • Разработване и внедряване на информационни технологии и системи.
 • Системна интеграция, доставка, инсталиране и сервизно поддържане на технически и базови програмни средства. Консултантски услуги.
 • Сервизно и системно обслужване.
     “Индекс-България” ООД е партньор на водещи световни производители.:
 • DELL Technologies Platinum Partner, DELL Architecture Partner, DELL Solution Partner, DELL Authorized Service Provider(DASP), DELL Gold Premier Enterprise Support Services;
 • Oracle Gold Partner;
 • VMWare – Enterprise Solution Provider;
 • MICROSOFT Gold Partner - Gold Application Development;
 • Steria – Partner authorized for SIB for VIS&Steria CompliTT
 • IBM Silver Business Partner;
 • Brother – Authorized Dealer;
 • Fujitsu Partner – Quality Imaging Reseller;
 • Xerox - Authorized Dealer;
 • Veeam - ProPartner Silver;
 • Lexmark - Expert Partner;
 • DOTHILL - Authorized Reseller;
 • Gravic - Authorized Reseller;

Новини

• Индекс България е спонсор на Dell Technologies Форум в София, които ще се проведе на 25 Октомври 2019 г. в София Tech Park.

• Индекс България ООД с награда "Dell EMC Special Recognition Award"

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление

• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“

• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

Top of page Print version Contact