EN     

• Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране


С доставяната от „Индекс-България“ техника - Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се криптира информацията съгласно изискванията на GDPR

С доставяните от „Индекс-България“ бизнес модели на Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се осигури защита на данни, включително и спрямо изискванията на GDPR, чрез криптиране. Това може да се осигури чрез интегриран в платките на ИТ техниката TPM, поръчване на предлаганата от Dell EMC опция SED (self-encrypting drive), външни USB памети с хардуерно криптиране и възможност за набиране на PIN върху самото устройство и много други. 
 
Top of page Print version Contact