EN     

• Dell Technologies Forum 2018 Sofia


Dell проведе за 2-ра поредна година Dell Technologies Forum 2018 в София

Сега технологията има най-голямо влияние върху способността на организацията да реагира, да инициира и да успее. Днешните лидери в индустрията прегърнаха това и буквално трансформираха своите организации. Разбира се, всеки използва технологията да се трансформира по различни начини, но вярваме, че клиентите могат да предприемат четири подхода, за да гарантират успеха: Цифрова трансформация. IT Transformation. Трансформация на работната сила. И трансформация на сигурността. Независимо от техния подход, компаниите от всякакъв мащаб са придобили нови възможности, нова стойност и нови конкурентни предимства, които са променили играта. По-добри, по-иновативни продукти, услуги и дори цели компании се стартират безпрецедентно. Дигитализираният модел на непрекъснато усъвършенстване от идея до продукт на пазара изпревари по-старите начини за работа.Цифровата трансформация предоставя на клиентите бизнес модел, който се подобрява непрекъснато, се подхранва от данни и позволява предоставянето на по-добри, по-иновативни продукти на клиентите. Интелигентните устройства и сензори следят ежедневните операции и показват как клиентите взаимодействат с продукти и услуги. Резултатът е интелигентни, ефективни прозрения. Бързото, гъвкаво разработване на софтуер позволява на организациите да действат по тези погледи по-бързо от конкуренцията.Крайният резултат? Бързи темпове на бизнеса, които помагат първо да задоволите нуждите на клиентите си, да останете пред пакета и да осигурите изключителен потребителски опит.

 

Новини

• Индекс България ООД с награда "Dell EMC Special Recognition Award"

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление

• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“

• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

• В Комисия за финансов надзор е внедрена система за деловодна дейност и електронен документооборот

Top of page Print version Contact