EN     

• Dell Technologies Forum 2018 Sofia


Dell проведе за 2-ра поредна година Dell Technologies Forum 2018 в София

Сега технологията има най-голямо влияние върху способността на организацията да реагира, да инициира и да успее. Днешните лидери в индустрията прегърнаха това и буквално трансформираха своите организации. Разбира се, всеки използва технологията да се трансформира по различни начини, но вярваме, че клиентите могат да предприемат четири подхода, за да гарантират успеха: Цифрова трансформация. IT Transformation. Трансформация на работната сила. И трансформация на сигурността. Независимо от техния подход, компаниите от всякакъв мащаб са придобили нови възможности, нова стойност и нови конкурентни предимства, които са променили играта. По-добри, по-иновативни продукти, услуги и дори цели компании се стартират безпрецедентно. Дигитализираният модел на непрекъснато усъвършенстване от идея до продукт на пазара изпревари по-старите начини за работа.Цифровата трансформация предоставя на клиентите бизнес модел, който се подобрява непрекъснато, се подхранва от данни и позволява предоставянето на по-добри, по-иновативни продукти на клиентите. Интелигентните устройства и сензори следят ежедневните операции и показват как клиентите взаимодействат с продукти и услуги. Резултатът е интелигентни, ефективни прозрения. Бързото, гъвкаво разработване на софтуер позволява на организациите да действат по тези погледи по-бързо от конкуренцията.Крайният резултат? Бързи темпове на бизнеса, които помагат първо да задоволите нуждите на клиентите си, да останете пред пакета и да осигурите изключителен потребителски опит.

 

Новини

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД
След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

• Успешно внедряване в Комисията за финансов надзор
Успешно завърши внедряване на система за деловодна дейност и електронен документооборот

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет
След обществена поръчка, на 01.10.2018 г.започна изпълнението на договор с Администрацията на Министерски съвет

• Успешно изпълнени три договора с Прокуратурата на Република България
През м. септември „Индекс-България“ ООД успешно завърши изпълнението на три договора с Прокуратурата на Република България

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“
От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

• Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране
С доставяната от „Индекс-България“ техника - Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се криптира информацията съгласно изискванията на GDPR

Top of page Print version Contact