EN     

• През 2020 - 2022 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2022“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението
Системата е разработена с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението и редица предимства. Използва последни версии на базови програмни средства и работи с последни версии на често използваните браузери. АИС „ е-Документооборот 2022“ реализира функционалностите на съществуващите, разработени от нас системи за документооборот и осигурява допълнителни възможности.

 
 
Top of page Print version Contact