EN     

• През 2020 - 2022 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2022“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението
Системата е разработена с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението и редица предимства. Използва последни версии на базови програмни средства и работи с последни версии на често използваните браузери. АИС „ е-Документооборот 2022“ реализира функционалностите на съществуващите, разработени от нас системи за документооборот и осигурява допълнителни възможности.

 

Новини

• През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“

• През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“,

• През 2020 - 2022 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2022“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

• След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда - грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

• „По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

• Новата уеб базирана информационна система „Класифицирана информация“ вече е внедрена в над 50 различни потребители.

Top of page Print version Contact