EN     

• През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи нови уеб-базирани версии на своите информационни системи: „Класифицирана информация“ и „Медия“.
Системите са внедрени и се ползват  от различни организации.


 
 
Top of page Print version Contact