EN     

• Успешно изпълнени три договора с Прокуратурата на Република България


През м. септември „Индекс-България“ ООД успешно завърши изпълнението на три договора с Прокуратурата на Република България

През м. септември „Индекс-България“ ООД успешно завърши изпълнението на три договора с Прокуратурата на Република България по обществена поръчка с предмет „Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“


 
 
Top of page Print version Contact