EN     

• През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи нова версия на своята информационна система „Персонална и индустриална сигурност“.
Системата е внедрена и се ползва от редица потребители.


 
 
Top of page Print version Contact