EN     

• Индекс България е спонсор на Dell Technologies Форум в София, които ще се проведе на 25 Октомври 2019 г. в София Tech Park.
Индекс България е спонсор на Dell Technologies Форум в София които ще се проведе на 25 Октомври 2019 г. в София Tech Park.

Създаден специално за Вашето дигитално бъдеще! Открийте как можете да постигнете Истинска Трансформация във Вашия бизнес на форума #DellTechForum. Всички присъстващи ще имат възможност да докоснат, да видят и открият свързани екосистеми на ИТ инфраструктура, приложения, устройства и сигурност, които дават възможност за реална трансформация от ръба към ядрото към облака.

Регистрирайте се на линка под новината, участието е безплатно
Връзки:

 

Новини

• Индекс България е спонсор на Dell Technologies Форум в София, които ще се проведе на 25 Октомври 2019 г. в София Tech Park.

• Индекс България ООД с награда "Dell EMC Special Recognition Award"

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление

• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“

• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

Top of page Print version Contact