EN     

• През м. октомври 2021 г. сключи договор с НСИ за „Развитие на информационна система за статистически класификации“
След проведенa общественa поръчкa „Индекс-България“ ООД през м. октомври 2021 г. сключи договор с НСИ за „Развитие на информационна система за статистически класификации“

 
 
Top of page Print version Contact