EN     

• През декември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Агенция за ядрено регулиране
През декември 2019 г. приключи изпълнението на договор с възложител Агенция за ядрено регулиране с предмет: „Изграждане на електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения в Република България“

 
Top of page Print version Contact