EN     

• През м. ноември 2021г. сключи договор с Администрацията на омбудсмана за „Разработване и внедряване на Електронна система за управление на работата на администрацията на омбудсмана“
След проведена обществена поръчка „Индекс-България“ ООД през м. ноември 2021г. сключи договор с Администрацията на омбудсмана за „Разработване и внедряване на Електронна система за управление на работата на администрацията на омбудсмана“

 
 
Top of page Print version Contact