EN     

• През декември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с с предмет: „Развитие и поддръжка на информационна система "Вътрешни регламенти“
През декември 2019 г. приключи изпълнението на договор с възложител Национална агенция за приходите“ с предмет: „Развитие и поддръжка на информационна система "Вътрешни регламенти“

 
Top of page Print version Contact