EN     

• През ноември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Национална агенция за приходите
През ноември 2019 г. приключи изпълнението на договор с възложител Национална агенция за приходите с предмет: „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в Националната агенция за приходите в рамките на проект № 2016-bg-ia-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“

 
Top of page Print version Contact