EN     

• През септември 2018 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Администрация на Министерски съвет
През септември 2018 г. приключи изпълнението на договор с възложител Администрация на Министерски съвет с предмет: „Изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация и провеждане на свързано обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз.

 
Top of page Print version Contact