EN     

• През юли 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с предмет „Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg“
През юли 2019 г. приключи изпълнението на договор с възложител Администрация на Министерски съвет с предмет: „Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg“ по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз

 
Top of page Print version Contact