EN     

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление


На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

На 8-март, в рамките на 19-та конференция по е-управление, Даниела Димитрова, ръководител проекти в „Индекс-България“, представи презентация Съвременни програмни средства от Index-Bulgaria Ltd., свързани с е-управление. Детайлната информация за конференцията може да намерите тук .

В презентацията, изнесена от г-жа Димитрова, беше представен подхода, прилаган от „ Индекс-България“ при разработка на приложен софтуер: еднократно реализирани универсални параметризирани компоненти и инструментариуми, осигуряващи значителна част от функционалностите на една АИС, които след съответна настройка, се използват във всяка информационна система.

Бяха изложени предимствата на използваните технологии, приложимостта им в практиката, както и възможностите на софтуерните продукти, разработени от „Индекс-България“ ООД, за бързо реализиране на електронни услуги, информационни системи от регистров тип, интегриране на информация от различни информационни системи, универсални справки и статистика. Особено важно е, че част от тези универсални параметризирани пакети предоставят възможност за развитие и разширение на справочната дейност и на вече внедрени АИС, дори да не са разработени от „Индекс-България” ООД.

 

Връзки:

 

Новини

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет
"Индекс-България" сключи договор с Администрацията на Министерски съвет за изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация

• 39 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC
За първото тримесечие на годината „Индекс-България“ си увеличи оборота към основния доставчик на хардуер Dell EMC спрямо същия период на миналата година с 39.18 процента.

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление
На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

• Индекс България ООД с награда "DELL EMC SERVICES PARTNER OF THE YEAR"
На 12 април 2018 г. на официална церемония в Любляна, Словения, на Годишните награди DELL EMC Partner Awards, Индекс България ООД беше наградена за най-добър SERVICES PARTNER

• Индекс България ООД е Platinum Partner на Dell EMC за втора поредна година
Индекс България ООД за втора поредна година защити сертификацията си за Platinum Partner на Dell EMC.

Top of page Print version Contact