EN     

• Приключване на договор с Ръководство на въздушното движение
През месец ноември приключи изпълнението на договор в Ръководство на въздушното движение с предмет "Модернизиране на системи за управление и съхранение на база данни". Беше изпълнено проектиране, разработване и валидация на подходящото архитектурно решение с нужното резервиране, така че да се удовлетворят критичните времена за възстановяване на достъпа до информационни услуги по време на миграцията. Успешно беше изпълнена и миграция на базата данни към по-нова версия.

 
Top of page Print version Contact