EN     

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление
Като резултат от изпълнението на договора, порталът dev.egov.bg ще осигурява и управлява достъпа до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление, ИКТ и/или реализация на електронни услуги, чрез който ще се даде възможност за повторно използване на вече създадените софтуерни кодове и компоненти и/или натрупаното знание при разработването на нови софтуерни системи в сферата на е-управление и ИКТ.

 
 
Top of page Print version Contact