EN     

• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО
След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО с предмет „Надграждане на АИС „Документооборот“ до АИС „е-Документооборот“ (уеб – система) и внедряване върху информационната структура на ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“.

 
 
Top of page Print version Contact