EN     

• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“
Като резултат от изпълнението на договора, софтуерът за интеграция ще подпомага наблюдението и контрола над изпълнението на различните национални и европейски стратегии у нас. Ще се осигури достъп до данните на НСИ за статистическите показатели, метаданни и методологии, съгласно списъка на стандартните статистически показатели, както и до данни по показатели, за които важат изискванията на закона за опазване на статистическата тайна.

 
 
Top of page Print version Contact