EN     

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет


"Индекс-България" сключи договор с Администрацията на Министерски съвет за изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация

В края на месец април, след спечелен конкурс за провеждане на обществена поръчка с предмет „ Изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация и провеждане на свързано обучение“, „Индекс-България“ сключи договор с Администрацията на Министерски съвет. Платформата ще предоставя възможност за заявяване на достъп до обществена информация и публикуване на предоставената от задължените субекти търсена информация. Сключеният договор е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по проект „Подобряване на процесите, свързани с представянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“.

 

Новини

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет
"Индекс-България" сключи договор с Администрацията на Министерски съвет за изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация

• 39 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC
За първото тримесечие на годината „Индекс-България“ си увеличи оборота към основния доставчик на хардуер Dell EMC спрямо същия период на миналата година с 39.18 процента.

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление
На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

• Индекс България ООД с награда "DELL EMC SERVICES PARTNER OF THE YEAR"
На 12 април 2018 г. на официална церемония в Любляна, Словения, на Годишните награди DELL EMC Partner Awards, Индекс България ООД беше наградена за най-добър SERVICES PARTNER

• Индекс България ООД е Platinum Partner на Dell EMC за втора поредна година
Индекс България ООД за втора поредна година защити сертификацията си за Platinum Partner на Dell EMC.

Top of page Print version Contact