Библиотека

Система „БИБЛИОТЕКА  е предназначена за автоматизиране и информационно осигуряване на библиотечната дейност в различни ведомства и организации.

Повече за системата

Автоматизирана информационна система

Функционални възможности на системата

Дейности

 • Регистриране на книги, списания и други издания, постъпили в библиотеката на съответното ведомство (организация);
  • Въвеждане на данни за ново издание;
  • Актуализация на данни за издание;
  • Отписване на издание.
 • Регистриране на читатели в библиотеката;
  • Въвеждане на лице;
  • Актуализация на лице;
  • Отчисление на лице.
 • Регистриране на заемания на издания от читатели;
  • Въвеждане на заемане;
  • Актуализация на заемане;
  • Връщане на издание.
 • Контрол върху спазването на сроковете за връщане на издания от читатели;
 • Справочно – информационно обслужване;
  • Разглеждане на издания;
  • Разглеждане на заемания;
  • Универсални справки.
 • Администриране.

При регистриране на издание се въвеждат следните данни: заглавие; автори; вид на изданието; език; начин на придобиване; инвентарен номер; дата на завеждане; издателство; цена; анотация; тематика и др. създадена е възможност за прикачване на файлове, имащи отношение към изданието.

За извършване на „Актуализация на издание”, чрез филтър може да бъде извършено търсене по характеристиките, с които се описва издание. Намерените издания, отговарящи на зададеното условие, се визуализират в таблица и могат да бъдат отпечатани в различни формати. За всяко издание, изведено в таблицата е създадена възможност за разглеждане на въведените за него данни.

За отписване на издание от фонда на библиотеката се използва филтъра за търсене. След избор на изданието се записват датата и причината за отписването му.

За регистрация на читатели на библиотеката се въвеждат: ЕГН; имена; данни за местоживеене и данни за контакт.

При актуализация на данни за читател, може да бъде извършено търсене по данни, с които читателят е регистриран, с цел да бъде намерено лицето и да се актуализират данните му.

За отчисляване на регистрирано лице като читател на библиотеката, се използва дейност „Отчисляване на лице”.

При заемане на издание от библиотеката се въвежда наименование на изданието, лицето, взело изданието от библиотеката, дата на заемане и срок за връщане. За отразяване на връщане на издание, чрез филтъра за търсене се намира изданието и се записва дата на връщане. За актуализация на данни на въведено заемане, същото се намира чрез филтъра за търсене и се актуализират нужните данни.

За справочно-информационно обслужване на потребителите са разработени дейности за разглеждане на данни за издание, за заемания на издания и универсални справки, които позволяват търсене и извличане на данни за издание и читатели по техни характеристики или съчетание от тези характеристики, по думи от анотацията и др.

Системата има разработени дейности, свързани с нейното администриране.

Защита на данните:

Осигурява се чрез регламентиране на достъпа до дейностите на системата и до съхраняваните в нея данни, след контрол на потребителски имена и пароли на лицата, оторизирани за работа с нея.
Системата извършва самоконтрол на своята база данни, както и автоматизирано подпомагане на откриването и отстраняването на възможни нейни нарушения.

Платформена независимост:

При уеб базирана версия системата има възможности за работа под управлението на различни операционни системи – като Linux/Unix базирани, Windows базирани – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни Системи за управление на бази данни – като Oracle, IBM-Informix, Sybase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.
При версия клиент-сървър системата има възможности за работа под управлението на различни Windows базирани операционни системи – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни системи за управление на бази данни –Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server  и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

Нашите клиенти

Основни потребители

Система „БИБЛИОТЕКА” е внедрена в: 

 • Сметната палата на Република България

 • Академията на МВР

 • Научния институт по криминалистика и криминология при МВР

 • Научно-приложен институт по пожарна безопасност – МВР

 • Министерство на отбраната

 • Католическа апостолическа екзархия

 • Националната художествена галерия и др.