Индекс-България ООД

Дългогодишен опит в:

  • разработване, внедряване и системно поддържане на информационни технологии и системи;
  • доставка, инсталиране, системно интегриране и сервизно поддържане на технически и базови програмни средства;
  • консултантски услуги;

Основни дейности

Разработване и внедряване на информационни системи, приложни продукти и основни проекти разработени от Индекс България ООД

  Системна интеграция, доставка, инсталиране на технически и базови програмни средства.

  Сервизно и системно обслужване на технически и базови програмни средства.

  Прочети повече

   Прочети повече

    Прочети повече

     DELL Technologies

     За да осигури ефективни решения, които да отговарят на предизвикателството на клиентите, DELL фокусира дейността си върху прилагане на основните стандарти, прокарващи бъдещите иновационни технологии. Водещата роля на DELL в този отрасъл поставя компанията в уникалната позиция да подпомогне изграждането на основите за внедряване иновациите на бъдещето – в дома, офиса и предприятието. 

     Приложен софтуер

     Какво можем да предложим
     на вашия бизнес

     АИС „е-ДОКУМЕНТООБОРОТ"

     АИС “КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ”

     АИС "ПЕРСОНАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ"

     За автоматизация и управление на работата с документи (включително и електронно подписани) във ведомства и организации.

     За обработване и съхраняване на документи, съдържащи класифицирана информация

     Перосонална и индустриална сигурност от контрола на достъпа до сигурност на информационните системи

     АИС „МЕДИЯ"

     АИС “КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА”

     АИС "СПРАВОЧНА ДЕЙНОСТ"

     Пълен набор от инструменти за обработка, съхранение и контрол на медийни файлове и информация

     Автоматично отчитане на работното време, дневници за посещение и контрол на достъпа

     За автоматизация на библиотечни дейности. Създаване на информационни връзки между издания и други документи, регистрирани в системата.

     Индекс-България е партньор на водещи световни производители