Оторизиран сервиз

Партньор на DELL Technologies

Сервиз

Като оторизиран сервизен партньор на Dell Comp. Corporation за територията на България и оторизиран сервиз на преносими персонални компютри Samsung, Индекс – България ООД извършва регулярно обучение на сервизния си персонал за инсталация, сервиз и поддръжка на цялата гама технически средства произвеждани от Dell.

за нас

Защо да изберете нас

Качествено оборудване

Разполагаме с необходимите диагностични и обслужващи инструменти

Във и извън гаранция

Услуги по времето на гаранционния и извънгаранционния период за наличния хардуер и софтуер

Собствен склад

 За резервни части, оборотни технически средства и необходимата измервателна техника.

Висококвалифицирани специалисти

Обучени и сертифицирани според стандартите на Dell computer Corporation.

Информация по надстройване на системите

Както и друга информация, полезна при конфигурирането и допълнителната настройка на оборудването и софтуера.

Сертифицирани специалисти

Нашите специалист могат да ви съдействат с Мicrosoft продукти.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА

Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена в Гаранционната карта

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Условията за употреба на всяко изделия е съгласно параметрите определени от съответния производител.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация.

Свържете се с нас

Eдинен център за обслужване на клиенти на Дружеството

Техническо и системно поддържане:

от 09:00 дo 18:00ч.
     *3355 (DELL)

      02/875 70 29

Дежурен оператор: 0886 155 498

Изтеглете образец на бланка за изпращане на заявка:

Моля, изпратете заявката на следния e-mail адрес: index_service@indexbg.bg 

ЗАЯВКА ЗА ВЪЗНИКНАЛО ФУНКЦИОНАЛНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ В АИС, ПРОГРАМНА ГРЕШКА ИЛИ СИСТЕМНО ПОДДЪРЖАНЕ


    ЗАЯВКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОБЛЕМ
      Индекс-България е партньор на водещи световни производители