Системата е разработена с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението и редица предимства. Използва последни версии на базови програмни средства и работи с последни версии на често използваните браузери. АИС „ е-Документооборот 2022“ реализира функционалностите на съществуващите, разработени от нас системи за документооборот и осигурява допълнителни възможности.