„По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

В края на месец Май 2021 г., на своята годишна онлайн церемония „Partner Awards Bulgaria 2021“ , Dell Technologies отличи своите партньори в България за постигнатите резултати през 2020 година. Индекс България ООД беше отличена с награда за „Excellence in Customer...

През 2020 – 2022 г. „Индекс- България“ ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2022“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

Системата е разработена с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението и редица предимства. Използва последни версии на базови програмни средства и работи с последни версии на често...

През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“

През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“, разработена по договор с НСИ с предмет „Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и...

След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда – грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен...

През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“

През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ по Проект № BG05SFOP001-2.001-0011 „ Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“,...