През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“, разработена по договор с НСИ с предмет „Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности“. ИС „Статистически класификации“ обхваща национални, европейски и международни класификации, които се използват при производството на статистически продукти и услуги, независимо от това, кой е отговорен за тяхното разработване и поддържане.