След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен код получи втора голяма награда – грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „ Технологични решения за открито управление и административно обслужване“. Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен код е проектиран, разработен и внедрен в експлоатация в ДАЕУ от „Индекс-България“ ООД през 2019г.