Новини и съобщения

„По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

В края на месец Май 2021 г., на своята годишна онлайн церемония „Partner Awards Bulgaria 2021“ , Dell Technologies отличи своите партньори в България за постигнатите резултати през 2020 година. Индекс България ООД беше отличена с награда за „Excellence in Customer Experience Award“ , с което се утвърди изключителната ангажираност на компанията ни в подпомагането на проектите и работата с клиентите от край до край.

Благодарим на целия екип на Dell Technologies за нашето съвместно успешно партньорство. Познавайки и внедрявайки хардуерните и софтуерни технологии и решения на Dell, успешно реализирахме проектите които ни помогнаха да спечелим тази награда. За Индекс България ООД тази награда е признание за нашите постижения и квалификация и отразява нашата отдаденост към успеха на клиентите ни.

През 2020 – 2022 г. „Индекс- България“ ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2022“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

Системата е разработена с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението и редица предимства. Използва последни версии на базови програмни средства и работи с последни версии на често използваните браузери. АИС „ е-Документооборот 2022“ реализира функционалностите на съществуващите, разработени от нас системи за документооборот и осигурява допълнителни възможности.

През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“

През м. декември 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на новата Информационна система „Статистически класификации“, разработена по договор с НСИ с предмет „Развитие на Информационна система „Статистически класификации“ чрез миграция на платформата и добавяне на нови функционалности“. ИС „Статистически класификации“ обхваща национални, европейски и международни класификации, които се използват при производството на статистически продукти и услуги, независимо от това, кой е отговорен за тяхното разработване и поддържане.

След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда – грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен код получи втора голяма награда – грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „ Технологични решения за открито управление и административно обслужване“. Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен код е проектиран, разработен и внедрен в експлоатация в ДАЕУ от „Индекс-България“ ООД през 2019г.


През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“

През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ по Проект № BG05SFOP001-2.001-0011 „ Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.